Финансылык эмес секторунун ишканаларынынфинансылык көрсөткүчтөрү (млн. сом)

  2015 2016 2017 2018 2019  
Продукцияларды (иштерди, кызмат көрсөтүүлөрдү) сатуудан түшкөн каражат (дүң киреше) 307 859.7 350 149.6 406 293.6 422 307 464 322.8
Операциялык эмес кирешелер жана чыгымдар (-) -55 250.7 10 509 -23 921.5 -15 287.5 -8 743.7
Сальдолоштурулган финансылык жыйынтык (пайдадан чыгаша кемитилет) -26 142.7 46 913.1 27 241.4 27 026.5 47 720.3
Рентабелдүү ишканаларынын пайдасы 40 973.7 60 207.1 58 773.3 53 285.8 68 187.9
Рентабелдүү эмес ишканаларынын чыгашасы 67 116.4 13 293.9 31 531.9 26 259.2 20 467.6
Продукцияларды (иштерди, кызмат көрсөтүүлөрдү) өндүрүүгө жана иштетүүгө кеткен чыгымдар 278 731.4 313 726.9 354 672 379 997.6 407 742.3
Финансылык активдер 119 582.3 135 357.6 124 450.5 128 903.3 156 124.3
Акча каражаттары 32 981.5 62 200.1 55 146.3 53 627.2 49 621.6
Касса 6 362.2 15 722.1 15 654.9 16 543.2 16 522.7
Банктардагы эсептешүү эсеби 10 340.5 18 462 17 378 20 965.5 20 057.4
Валюталык эсеп 15 702.2 27 907.4 21 888.9 15 628.9 12 951.2
Башка акча каражаттары 576.5 108.7 224.5 489.7 90.3
Кредиттер жана зайымдар 343 104 352 537.9 340 241.4 386 235.6 403 548.9
Камдыктар 134 532.2 146 650.9 159 131.4 178 342.6 209 989.7
Өндүрүштүк камдыктар 35 511.8 33 064 43 439 45 198.5 51 060.1
Даяр продукциялар 12 870.1 15 084.1 17 165.6 17 232.4 18 387
Товарлар 39 460.8 43 596.4 48 287.9 61 236.9 64 612.7
Бүтүрүлбөгөн өндүрүш 34 288.5 40 441.8 35 388.8 39 302.8 58 762.1
Жылдын башына карата негизги каражаттардын наркы 290 746.8 346 001 365 314.7 428 794.9 454 247.2
Жылдын аягына карата негизги каражаттардын наркы 345 539.6 366 293.4 420 747.1 453 121 470 363.4
Негизги каражаттардын орточо жылдык наркы 318 143.2 356 147.2 393 030.9 440 958 462 305.3
Лицензия Creative Commons

Кыргыз Республикасынын Улуттук статистикалык комитети тарабынан түзүлгөн ачык маалыматтар, Дүйнөлүк 4.0 Creative Commons «Attribution-NonCommercial-ShareAlike» лицензиясы («Атрибуция — Коммерциялык эмес колдонуу — Ошол эле шарттарда») шарттарында басылып чыгат..

КР УСКнын расмий www.stat.kg сайтындагы маалыматтардан негизделди..