Ыссык-Көл облусу

  2015 2016 2017 2018 2019  
Регионалдык дүң продукт 50 340.3 60 566 64 408.5 67 232.8 84 378
Айыл чарбасы, токой чарбасы жана балык уулоочулук 4 194.7 5 159.4 6 466.4 7 012 7 864.4
Пайдалуу кендерди казуу 10.5 8.4 2.4 8.8 11.2
Иштетүү өндүрүшү (иштетүү өнөр жайы) 30 436.2 39 210 38 713.6 38 785.1 55 272.4
Электр энергия, газ, буу жана кондицияланган аба менен камсыздоо (жабдуу) 119.8 133 452.8 609.9 639.4
Суу менен камсыздоо, тазалоо, калдыктарды иштетүү жана кайра пайдалануучу чийки затты алуу 29.6 51.7 93.9 146.4 85.1
Курулуш 2 564.6 3 005.9 4 471.6 5 428.8 6 170
Дүң жана чекене соода; автомобиль жана мотоциклдерди оңдоо 2 694.2 2 964.2 3 206.4 3 303.1 3 489
Транспорт ишмердиги жана жүктөрдү сактоо 1 581.9 1 202.1 1 852.2 2 400.5 1 204.1
Мейманканалар менен ресторандардын ишмердиги 791.1 810.2 855.5 933.4 872.8
Маалымат жана байланыш 318.4 338.7 377.7 373.5 358.6
Финансылык ортомчулук жана камсыздандыруу 786.9 810.3 955.4 1 147 1 182.3
Кыймылсыз мүлк операциялары 754.4 394.6 603.7 533.9 554.2
Кесиптик, илимий жана техникалык ишмердик 347.9 349.9 369.4 323.4 326.3
Административдик жана көмөкчү ишмердик 350.1 324.6 393.5 310.1 250.4
Мамлекеттик башкаруу жана коргоо; милдеттүү социалдык камсыздоо 1 312 1 348.1 1 416.7 1 423.6 1 611
Билим берүү 1 587.1 1 946.3 2 021.3 2 126.7 2 330
Саламаттыкты сактоо жана калкты социалдык жактан тейлөө 1 037.3 1 291.5 1 233.4 1 357.5 1 394.2
Искусство, көңүл ачуу жана эс алуу 272.2 232.3 219.5 257.5 279.7
Башка тейлөө ишмердиги 981.5 983.3 742.2 1 089.8 845.5
Финансылык ортомчулуктун кыйыр ыкма менен эсептелген тейлөөлөрү (ФОКЫЭ) -693 -733.3 -836.8 -989.4 -1 077.8
Продуктулардын таза салыктары 862.9 734.8 797.7 651.2 715.2
Лицензия Creative Commons

Кыргыз Республикасынын Улуттук статистикалык комитети тарабынан түзүлгөн ачык маалыматтар, Дүйнөлүк 4.0 Creative Commons «Attribution-NonCommercial-ShareAlike» лицензиясы («Атрибуция — Коммерциялык эмес колдонуу — Ошол эле шарттарда») шарттарында басылып чыгат..

КР УСКнын расмий www.stat.kg сайтындагы маалыматтардан негизделди..