Оорулардын негизги топтору боюнча оору-сыркоолордун саны (адам)

  2011 2012 2013 2014 2015  
Кыргыз Республикасы 1 554 246 1 790 278 1 657 939 1 647 455 1 678 697
Баткен облусу 162 037 172 398 164 855 164 510 148 497
Жалал-Абад облусу 237 133 417 363 268 742 253 317 259 517
Ысык-Көл облусу 118 436 106 609 93 434 93 474 103 634
Нарын облусу 74 008 84 494 78 699 82 612 82 954
Ош облусу 253 772 257 071 280 468 261 621 277 601
Талас облусу 30 067 35 640 30 460 29 822 32 978
Чүй облусу 191 973 196 128 205 641 197 814 204 395
Бишкек ш. 412 282 434 805 447 937 470 752 473 237
Ош ш. 69 572 79 491 83 456 89 028 90 921
Кыргыз Республикасынын саламаттык сактоо министрлигинин республикалык мекемелери 4 966 6 279 4 247 4 505 4 963