Оорулардын негизги топтору боюнча оору-сыркоолордун саны (учурлар)

  2012 2013 2014 2015 2016  
Биринчи жолу диагнозу аныкталган оорулардын саны 1 790 278 1 657 939 1 647 455 1 678 697 1 391 380
Жугуштуу жана мите оорулары 124 338 119 925 118 237 113 954 69 879
Шишик оорулары 11 636 9 719 10 235 10 228 9 203
Эндокриндик система оорулары, тамактануунун, зат алмашуунун бузулушу жана иммунитеттин начарлашы 46 867 43 492 40 590 92 574
Кан жана кан пайда кылуучу органдардын оорулары 93 617 93 063 93 112 39 207 31 495
Психикалык бузулуулар жана жүрүм-турумдун бузулуулары 12 728 13 183 11 811 10 922 8 761
Нерв системасынын оорулары 70 605 76 772 69 559 72 942 39 020
Көз жана ага тийиштүү жерлердин оорулары 83 164 79 375 85 477 86 189 70 173
Кулак жана чыкый сөөгүнүн оорулары 62 214 61 239 61 638 67 496 53 392
Кан айлануу системасынын оорулары 48 722 46 864 47 641 52 688 52 024
Дем алуу органдарынын оорулары 489 607 504 561 510 923 518 173 517 385
Тамак сиңирүү органдарынын оорулары 321 942 168 395 163 570 180 095 123 277
Заара-жыныстык системасынын оорулары 124 815 131 904 128 456 131 656 99 775
Кош бойлуу кезде, төрөт учурунда жана төрөгөндөн кийинки мезгилде татаалдануу оорулары 48 324 48 464 46 546 48 100
Теринин жана теринин астындагы клетчатканын оорулары 84 508 86 612 87 343 92 614 60 057
Сөөк-булчуң системаларынын жана бириктирүүчү ткандардын оорулары 39 164 43 813 43 503 42 598
Тубаса бузулуулар (өнүгүүнүн кемтиги) 2 825 3 498 3 249 3 519 3 768
Белгилер жана туура эмес белгиленген абал 2 315 2 597 2 450 2 890 4 024
Перинаталдык мезгилде пайдаболгон айрым абалдар 14 331 13 215 12 977 11 204 9 210
Жаракаттар жана уулануулар 108 556 111 248 110 138 101 648 79 722