Дыйкан (фермер) чарбалары

  2017 2018 2019 2020 2021  
Бардыгы 125 773.8 124 932.7 134 716.1 152 278.3 194 084.4
Өсүмдүк өстүрүүчүлүк 78 011 74 656.1 82 060.4 93 475.4 121 691.1
Дан жана данбуурчактар 24 272.4 25 305.6 28 295.9 32 762.6 35 453.1
Картошка 16 338.2 11 681.5 9 992 12 974.3 20 717.7
Жашылчалар 16 759 14 375.7 17 850.8 14 989.5 30 754.1
Чийки пахта 3 008.9 3 487.3 3 502.4 3 785.3 6 224.5
Тамеки 112.7 129.6 137.8 108.2 80.4
Кант кызылчасы (фабрикалык) 1 948.5 2 085.8 2 092.3 1 215.1 1 373.5
Бакча өсүмдүктөрү 2 090.3 1 955.1 3 125.9 3 451.3 3 284.5
Мөмө-жемиш 2 988.6 3 304.2 3 019.1 4 681.9 3 782.6
Жүзүм 162.6 138.5 172.6 150.1 126.4
Башкалар 10 329.8 12 192.8 13 871.6 19 357.1 19 894.4
Мал чарбачылык 47 762.8 50 276.6 52 655.7 58 802.9 72 393.3
Малдарды жана канаттууларды өстүрүү 30 491.5 31 881.4 33 064.4 38 168.3 47 681.2
Чийки сүт 15 125.1 16 007.7 17 031.2 17 972.4 20 549.1
Жумуртка 1 304.7 1 442 1 523 1 736.1 2 046.2
Жүн (физикалык салмакта) 99.3 143.1 241.3 116.7 138.6
Башкалар 742.2 802.4 795.8 809.4 1 978.2
Лицензия Creative Commons

Кыргыз Республикасынын Улуттук статистикалык комитети тарабынан түзүлгөн ачык маалыматтар, Дүйнөлүк 4.0 Creative Commons «Attribution-NonCommercial-ShareAlike» лицензиясы («Атрибуция — Коммерциялык эмес колдонуу — Ошол эле шарттарда») шарттарында басылып чыгат..

КР УСКнын расмий www.stat.kg сайтындагы маалыматтардан негизделди..