Мамлекеттик (адам)

  2017 2018 2019 2020 2021  
Мектепке чейинки уюмдар 178 701 186 967 196 057 185 070 187 961
Жалпы билимберүү уюмдары 1 198 295 1 237 562 1 275 483 1 319 524 1 359 397
Башталгыч (1 - 4-класстар) 9 828 10 267 10 059 10 117 10 549
Негизги (1 - 9-класстар) 35 120 34 559 35 324 35 417 36 766
Орто (1 - 11-класстар) 1 150 198 1 189 453 1 226 471 1 270 720 1 308 652
Атайын муктаждыгы бар балдар үчүн 3 149 3 283 3 629 3 270 3 430
Башталгыч кесиптик билимберүү уюмдары 31 738 29 870 29 684 32 042 35 558
Орто кесиптик билимберүү уюмдары 79 337 79 364 79 146 83 310 84 668
Жогорку кесиптик билимберүү уюмдары 138 695 141 223 159 573 185 202 199 614
Лицензия Creative Commons

Кыргыз Республикасынын Улуттук статистикалык комитети тарабынан түзүлгөн ачык маалыматтар, Дүйнөлүк 4.0 Creative Commons «Attribution-NonCommercial-ShareAlike» лицензиясы («Атрибуция — Коммерциялык эмес колдонуу — Ошол эле шарттарда») шарттарында басылып чыгат..

КР УСКнын расмий www.stat.kg сайтындагы маалыматтардан негизделди..