Аймактар боюнча дем алуу органдарынын оорулары (учурлар)

  2011 2012 2013 2014 2015  
Кыргыз Республикасы 475 973 489 607 504 561 510 923 518 173
Баткен облусу 44 527 44 377 46 276 47 161 40 588
Жалал-Абад облусу 63 221 62 424 60 332 59 661 58 331
Ысык-Көл облусу 33 068 29 020 29 166 30 692 33 907
Нарын облусу 16 684 14 832 17 072 17 226 15 392
Ош облусу 66 508 71 296 75 415 74 691 77 915
Талас облусу 9 666 9 787 8 120 10 605 12 649
Чүй облусу 84 529 84 728 92 260 86 074 88 065
Бишкек ш. 135 836 148 847 148 531 158 493 162 853
Ош ш. 20 916 23 015 26 339 25 355 27 404
Кыргыз Республикасынын саламаттык сактоо министрлигинин республикалык мекемелери 1 018 1 281 1 050 965 1 069