Аймактар боюнча дем алуу органдарынын оорулары (учурлар)

  2012 2013 2014 2015 2016  
Кыргыз Республикасы 489 607 504 561 510 923 518 173 517 385
Баткен облусу 44 377 46 276 47 161 40 588 23 762
Жалал-Абад облусу 62 424 60 332 59 661 58 331 41 127
Ысык-Көл облусу 29 020 29 166 30 692 33 907 44 428
Нарын облусу 14 832 17 072 17 226 15 392 14 441
Ош облусу 71 296 75 415 74 691 77 915 58 922
Талас облусу 9 787 8 120 10 605 12 649 16 235
Чүй облусу 84 728 92 260 86 074 88 065 70 970
Бишкек ш. 148 847 148 531 158 493 162 853 207 469
Ош ш. 23 015 26 339 25 355 27 404 38 632
Кыргыз Республикасынын саламаттык сактоо министрлигинин республикалык мекемелери 1 281 1 050 965 1 069 1 399