Баткен облусу (бир гектардан центнер менен)

  2011 2012 2013 2014 2015  
Дан өсүмдүктөрү (иштетилген-ден кийинки салмакта) 21.5 25 26.1 24.8 27
Буудай 15.1 17.6 17.7 15.8 17.8
Арпа 8.1 13.1 13.1 10.1 11.7
Дан жүгөрүсү 56.8 56.8 57.3 59 58.1
Күрүч (иштетилгенден кийинки салмакта) 26.1 27.5 31.9 32.3 32.2
Чийки пахта (зачеттук салмакта) 18.5 20.1 17.7 16.4 16.8
Тамеки (зачеттук салмакта) 21.5 20.9 20.4 23.1 23.4
Май өсүмдүктөрү 14.2 15.6 14.4 14.8 14.4
Картошка 137 137.5 140.7 140.4 140.9
Жашылча 167 163.7 169.2 177.3 167.2
Бакча өсүмдүктөрү 150 151.4 151.6 150.3 150.8
Мөмө жана жемиш 54.9 56.2 50.7 47.4 36.3
Жүзүм 10.2 12.5 11.6 12.9 3.6