Жалал-Абад облусу (бир гектардан центнер менен)

  2011 2012 2013 2014 2015  
Дан өсүмдүктөрү (иштетилген-ден кийинки салмакта) 33.6 41.6 39.2 39.9 44.2
Буудай 19.9 19.9 23.5 24.1 26.7
Арпа 14 16.1 16.9 16.3 18.9
Дан жүгөрүсү 54.2 56.5 57 56.4 57.7
Күрүч (иштетилгенден кийинки салмакта) 34 35.5 36.7 37.5 37.8
Чийки пахта (зачеттук салмакта) 29.4 29.7 31.8 31.8 33.2
Тамеки (зачеттук салмакта) 20.2 20.9 22.8 22.1 23.6
Май өсүмдүктөрү 10.2 10.7 11.7 10.4 11.4
Картошка 139 139 141.3 140.6 141.7
Жашылча 206 212.3 220.4 224 224.9
Бакча өсүмдүктөрү 240 240.7 242.3 244.8 247.2
Мөмө жана жемиш 57.4 59.6 59.9 60 50.4
Жүзүм 7.7 8.8 8.1 8.1 6.7