Нарын облусу (бир гектардан центнер менен)

  2011 2012 2013 2014 2015  
Дан өсүмдүктөрү (иштетилген-ден кийинки салмакта) 20 17.6 20.7 16.5 18.8
Буудай (иштетилгенден кийинки салмакта) 20.2 18.2 21.7 16.7 19
Арпа (иштетилгенден кийинки салмакта) 19.3 16.4 20.1 15.9 18.5
Дан жүгөрүсү 48.9 49.9 50.9 49 50.6
Май өсүмдүктөрү 10.2 13.8 8 10
Картошка 140 140.2 141.3 138.9 140.5
Жашылча 117 116.5 115.3 112.7 117.4
Мөмө жана жемиш 18.7 19 19.3 19.1 19.5