Ош облусу (бир гектардан центнер менен)

  2011 2012 2013 2014 2015  
Дан өсүмдүктөрү (иштетилген-ден кийинки салмакта) 27.4 32.5 31.8 30.4 33
Буудай 20.7 20.8 22.6 20.5 21.3
Арпа 14.4 15.4 16.4 14.2 16.6
Дан жүгөрүсү 62.2 63.3 63 63.5 64
Күрүч (иштетилгенден кийинки салмакта) 29.7 30.9 30.8 31 30.7
Чийки пахта (зачеттук салмакта) 24.4 24.7 25.5 26.6 26.7
Тамеки (зачеттук салмакта) 25.2 22.2 21 21.4 23.6
Май өсүмдүктөрү 11.3 11.4 11.5 11.2 11.7
Картошка 152 152.2 152.1 155.1 153.2
Жашылча 166 158.8 165.7 173.7 121.5
Бакча өсүмдүктөрү 168 170.5 171.7 173.8 175
Мөмө жана жемиш 54 53.9 54.7 55.7 47.4
Жүзүм 37.4 43.7 44.6 46.5 47.2