Талас облусу (бир гектардан центнер менен)

  2011 2012 2013 2014 2015  
Дан өсүмдүктөрү (иштетилген-ден кийинки салмакта) 21.5 31.2 34.4 32.6 36
Буудай 21.2 19.7 24.5 22.4 23.7
Арпа 15.3 15.2 17.7 16.5 17.5
Дан жүгөрүсү 61.6 62.1 62.6 63.2 63.4
Кант кызылчасы (фабрикалык) 202.8 224.8 197.5
Май өсүмдүктөрү 9.5 9.7 10.1 10.1 10.9
Картошка 170 170.1 171.1 172.9 172.1
Жашылча 190 190.4 190.4 192.2 192.4
Бакча өсүмдүктөрү 206 210.7 212.9 212.1 206.8
Мөмө жана жемиш 61.2 63 65.9 66.2 66.8
Жүзүм 12.3 15.1 16.3 17.7 18.9