Бишкек ш. (бир гектардан центнер менен)

  2011 2012 2013 2014 2015  
Дан өсүмдүктөрү (иштетилген-ден кийинки салмакта) 9 4.7
Картошка 74 73.7 73 72 73
Жашылча 82 89.3 86 85 85
Мөмө жана жемиш 2.5 1.5 4.5 2.1 1.2
Жүзүм 2.7 2.6 5.6 6.7 3.5