Ош ш.1 (бир гектардан центнер менен)

  2011 2012 2013 2014 2015  
Дан өсүмдүктөрү (иштетилген-ден кийинки салмакта) 46.6 49.6 47.6 37.9 38
Буудай 5.8 15.9 19 7 18.1
Арпа 7.2 14.5 19.2 8.6 21.1
Дан жүгөрүсү 64.8 64.8 64.9 65.1 65.4
Май өсүмдүктөрү 14.4 14.5 15.2 14.1 14.7
Картошка 160 160.7 161.2 161.4 161.8
Жашылча 212 210.4 203.1 213.6 224.6
Мөмө жана жемиш 24.6 25.1 25.4 25.5 25.9
Жүзүм 22.8 20.8 20.3 20.5 19.9