Бишкек ш. (тонна)

  2011 2012 2013 2014 2015  
Мөмө жана жемиш 68 39 45 81 33
Жүзүм 20.2 17 44 52 23
Эт (тирүүлөй салмакта) 323.2 287 324 307
Сүт 654.1 429 809 802
Жумуртка, мин даана 1 103 1 096 643 387
Жүн (физикалык салмактагы) 8 7 6 6