Ош ш.2 (тонна)

  2011 2012 2013 2014 2015  
Дан 3 641 2 226 2 530 61 3
Картошка 1 146.4 937 1 037 296
Жашылча 4 455.2 5 310 5 172 2 394
Мөмө жана жемиш 499.3 655 810 471
Жүзүм 48 56 56
Эт (тирүүлөй салмакта) 672.4 916 1 080 829
Сүт 3 909.6 3 918 3 672 3 728
Жумуртка, мин даана 556.6 506 697 717
Жүн (физикалык салмактагы) 11.9 23 19 18