Айыл чарбасынын, токой чарбасынын жана балык уулоочулуктун продукциясы (учурдагы бааларда) (млн. cом)

  2010 2011 2012 2013 2014  
Кыргыз Республикасы 115 068.3 149 221.6 167 329.6 171 630.6 194 394.6
Баткен облусу 8 957 12 759.5 15 051.8 14 178.4 16 525.1
Жалал-Абад облусу 21 451.7 27 805.7 31 706.8 31 934 39 235.5
Ысык-Көл облусу 16 138.2 17 705.6 20 814.5 19 928.7 24 525.1
Нарын облусу 8 379.8 10 776 12 232.7 12 690.9 13 260.6
Ош облусу 20 655.4 29 620.9 33 317.1 31 903.2 34 518.7
Талас облусу 11 024.4 11 604.1 14 535.7 18 406.9 20 790.2
Чүй облусу 27 698.6 38 018.3 38 714.4 41 673.9 44 511.4
Бишкек ш. 299.8 251.5 248.8 253.5 298.4
Ош ш. 463.4 680 707.8 661.1 729.6