Айыл чарбасынын, токой чарбасынын жана балык уулоочулуктун продукциясы (учурдагы бааларда) (млн. cом)

  2013 2014 2015 2016 2017  
Кыргыз Республикасы 171 695.6 195 650.9 196 936.3 197 413.9 207 378.4
Баткен облусу 14 202.8 16 797.2 15 090.4 14 443.6 14 549.9
Жалал-Абад облусу 31 889.7 39 216 39 731.5 38 215 39 752.6
Ысык-Көл облусу 19 930.3 24 337.8 21 714.8 21 943.3 25 943.2
Нарын облусу 12 690.8 13 287.3 14 249.5 14 190.5 13 850
Ош облусу 31 927.5 35 316.5 36 090.5 37 473.6 39 784
Талас облусу 18 421.2 21 084.7 17 748.4 17 812.7 19 523.4
Чүй облусу 41 689.3 44 428.3 51 121.6 51 940.9 52 443.7
Бишкек ш. 282.9 415.7 357.3 445.5 543.6
Ош ш. 661 767.4 832.3 948.8 988