Айыл чарбасынын, токой чарбасынын жана балык уулоочулуктун продукциясы (учурдагы бааларда) (млн. cом)

  2012 2013 2014 2015 2016  
Кыргыз Республикасы 167 329.6 171 630.6 194 394.6 196 936.3 197 413.9
Баткен облусу 15 051.8 14 178.4 16 525.1 15 090.4 14 443.8
Жалал-Абад облусу 31 706.8 31 934 39 235.5 39 731.5 38 215
Ысык-Көл облусу 20 814.5 19 928.7 24 525.1 21 714.8 21 943.3
Нарын облусу 12 232.7 12 690.9 13 260.6 14 249.5 14 190.3
Ош облусу 33 317.1 31 903.2 34 518.7 36 090.5 37 473.6
Талас облусу 14 535.7 18 406.9 20 790.2 17 748.4 17 812.7
Чүй облусу 38 714.4 41 673.9 44 511.4 51 121.6 51 940.9
Бишкек ш. 248.8 253.5 298.4 357.3 445.5
Ош ш. 707.8 661.1 729.6 832.3 948.8