Өнөр жай продукциясынын көлөмү (Көрсөтүүлөрдүн аталышы)

  2012 2013 2014 2015 2016  
орто ишканалар 9.8 8.3 8.4 7.3 6.8
жеке ишкерлер 9.1 8.4 5.7 6 5.3