Өз күчү менен аткарылган подряддык иштердин көлөмү (Көрсөтүүлөрдүн аталышы)

  2012 2013 2014 2015 2016  
Өз күчү менен аткарылган подряддык иштердин көлөмү 82.9 85.8 85 90.5 87.5
чакан ишканалар 28.4 28.1 23.7 29.4 35
орто ишканалар 12.9 13.7 13.2 12.9 9
жеке ишкерлер 41.6 44 48.1 48.2 43.5