Айыл чарба продукциясынын көлөмү (Көрсөтүүлөрдүн аталышы)

  2012 2013 2014 2015 2016  
Айыл чарба продукциясынын көлөмү 62.3 55.3 61.2 60.8 61.5
чакан ишканалар 0.7 0.7 0.6 0.6 0.7
орто ишканалар 0.8 0.8 0.7 0.9 0.9
дыйкан (фермер) чарбалары 60.8 53.8 59.9 59.3 59.9