Дүң жана чекене соода; автомобилдерди жана мотоциклдарды оңдоо (Көрсөтүүлөрдүн аталышы)

  2012 2013 2014 2015 2016  
Дүң жана чекене соода; автомобилдерди жана мотоциклдарды оңдоо 88.2 88.4 88.6 84.8 84.9
чакан ишканалар 31.3 32 32.8 25.4 25.2
орто ишканалар 13.8 13.2 10.3 8.6 11.1
жеке ишкерлер 43.1 43.2 45.5 50.8 49.2