Транспорт ишмердиги жана жүктөрдү сактоо (Көрсөтүүлөрдүн аталышы)

  2012 2013 2014 2015 2016  
Транспорт ишмердиги жана жүктөрдү сактоо 50.4 51.2 54.3 59.3 60.3
чакан ишканалар 4.6 5 4.6 5.2 4.7
орто ишканалар 1.5 2.2 2.5 3.5 3.1
жеке ишкерлер 44.3 44 47.2 50.6 52.5