Почта жана чабарман ишмердигинин, байланыш кызмат көрсөтүүлөрүнүн көлөмү (Көрсөтүүлөрдүн аталышы)

  2012 2013 2014 2015 2016  
Почта жана чабарман ишмердигинин, байланыш кызмат көрсөтүүлөрүнүн көлөмү 0.9 0.9 0.8 1.1 1.5
чакан ишканалар 0.4 0.5 0.5 0.6 0.5
орто ишканалар 0.5 0.4 0.3 0.5 1