Экспорт (Көрсөтүүлөрдүн аталышы)

  2012 2013 2014 2015 2016  
Экспорт 35 28.8 24.7 36.5 36.2
чакан ишканалар 23.5 22.8 17.2 17.6 17.3
орто ишканалар 5.2 4.5 5.6 3.7 4.8
жеке ишкерлер 5.7 1.3 1.3 14.7 13.7
дыйкан (фермер) чарбалары 0.6 0.3 0.5 0.5 0.5