Оросбаев Азамат Токтогонович

 

 

Оросбаев Азамат Токтогонович

1976-жылы 16-июньда Кыргыз Республикасынын Бишкек шаарында төрөлгөн.

Жогорку билимдүү: Бишкек гуманитардык университетинде “дүйнөлүк экономика” адистигин – “артыкчылык” диплому, Кыргыз Мамлекеттик юридикалык академиясында “юриспруденция” адистигин – “артыкчылык” диплому, Ж.Баласагын атындагы Кыргыз Улуттук  университетинин алдында Экономика жана финансы институтун “артыкчылык” диплому менен аяктап, экономиканын магистри даражасы берилген.

Оросбаев Азамат Токтогонович Кыргыз Республикасынын Улуттук статистикалык комитетинде 2003-жылдын март айынан 2016-жылдын август айына чейин I-категориядагы адис, башкы адис, бөлүм башчысы, экономикалык статистика жана улуттук эсептер башкармалыгынын башчысы кызматтарында иштеп келген.

2016-жылдын август айынан тартып Кыргыз Республикасынын Улуттук статистикалык комитетинин төрагасынын биринчи орун басары болуп дайындалган.

“Кыргыз Республикасынын Улутстаткомунун статистиканын отличниги” төш белгиси менен сыйланган.

 

Кыргыз Республикасынын Улутстаткомунун төрагасынын биринчи орун басары – А.Т. Оросбаев

 

Кыргыз Республикасынын Президенти, Кыргыз Республикасынын Өкмөтү жана Кыргыз Республикасынын Улутстаткомунун төрагасы тарабынан бекитилген Улутсаткомдун стратегиялык жана программалык документтерин иштеп чыгууну камсыз кылат;

- Улутстаткомго макулдашууга түшкөн ченемдик укуктук актылардын долбоорлору боюнча, кураторлук кылган маселелер боюнча корутундуларды даярдоону координациялайт жана контролдойт;

- кураторлук кылган Улутстаткомдун борбордук аппаратынын соода статистикасы башкармалыгынын, жыйынтыктоо иштери жана статистикалык маалыматтарды жайылтуу бөлүмүнүн, статистиканы уюштуруу жана координациялоо бөлүмүнүн, баалардын статистикасы бөлүмүнүн методологиялык колдонмосун ишке ашырат;

- мамлекеттик, мамлекеттер аралык жана эл аралык программалардын мониторинги боюнча иштерди координациялоону камсыз кылат;

- статистикалык маалыматтардын айырмачылыгын камсыздоо боюнча министрликтер жана административдик ведомстволор менен кызматташуу боюнча иштерди координациялоону камсыз кылат;

- Маалыматтарды жайылтуунун атайын стандартынын (МЖАС) чегинде милдеттерди аткаруу менен байланышкан иштерди уюштурат жана координациялайт;

- республиканын жана анын региондорунун социалдык-экономикалык өнүгүүсү жөнүндө статистикалык маалыматтардын комплекстик жана тематикалык талдоосун даярдоо боюнча иштерди уюштурууну жана координациялоону ишке ашырат;

- Евразиялык экономикалык комиссиянын департаменттери менен кызматташууну уюштуруу жана координациялоо менен байланышкан иштерди камсыз кылат;

- төмөнкүлөрдүн ишмердигинин жалпы методологиялык колдонмосун жана контролун камсыз кылат: Ресурстук-методологиялык борбор, Бишкек шаардык жана Чүй облустук мамлекеттик статистика башкармалыктары;

- кураторлук кылган борбордук аппараттын башкармалыктарынын жана бөлүмдөрүнүн, шаардык, облустук мамлекеттик статистика башкармалыктарынын Статистикалык иштеринин планын өз убагында аткаруу боюнча иштерди камсыз кылат;

    - Статистикалык бирдиктердин бирдиктүү мамлекеттик каттоосун жүргүзүү, анын мамлекеттик бийликтин жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын ведомстволук каттоолору менен кызматташуусун камсыздоо менен байланышкан иштерди координациялайт;

- статистикалык отчёттуулукту өнүктүрүү, формаларды иштеп чыгуу, статистикалык отчётторду толтуруу боюнча нускамаларга жана көрсөтмөлөргө өзгөртүүлөрдү киргизүү боюнча иштерди координациялоону камсыз кылат;

- республиканын жана анын региондорунун социалдык-экономикалык, демографиялык жана экологиялык абалы жөнүндө расмий статистикалык басылмаларды (басылмаларды, статистикалык жыйнактарды жана бюллетендерди, буклеттерди) даярдоо жана жайылтуу боюнча иштерди уюштурууну камсыз кылат;

- товарлардын жана кызмат көрсөтүүлөрдүн керектөө рыногунун, товарлар жана кызмат көрсөтүүлөр менен тышкы жана өз ара сооданын, ошондой эле баалардын жана тарифтердин статистикасын мүнөздөгөн расмий статистикалык маалыматтарды түзүү боюнча иштерди камсыз кылат;

- эл аралык тажрыйбада жалпы кабыл алынган талаптарга жана стандарттарга ылайык товарлардын жана кызмат көрсөтүүлөрдүн керектөө рыногунун статистикасынын, товарлар жана эл аралык кызмат көрсөтүүлөр менен тышкы жана өз ара сооданын статистикасынын илимий негиздүү методологиясын жана отчёттуулугун иштеп чыгууну, өнүктүрүүнү жана киргизүүнү камсыз кылат;

- статистиканы уюштуруу жана методология маселелери боюнча мамлекеттик бийликтин органдарынын жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын, эл аралык уюмдардын жана башка өлкөлөрдүн статистикалык кызматтарынын маалыматтык тутумдары менен мамлекеттик статистиканын кызматташуусу боюнча иштерди координациялайт;

- мамлекеттик классификаторлорго ылайык эл аралык тажрыйбада жалпы кабыл алынган талаптарга жана стандарттарга жооп берген баалардын статистикасы жаатындагы бирдиктүү методологиялык принциптерди түзүү жана иштеп чыгуу менен байланышкан иштерди жүргүзүүнү координациялайт;

- валюталарды сатып алуу жөндөмдүүлүгүнүн паритеттеринин негизинде ИДПнын Эл аралык айырмачылыктарынын программасын аткаруу боюнча иштерди уюштурат жана координациялайт;

- баалардын статистикасы маселелери боюнча расмий статистикалык маалыматтардын ишенимдүүлүгүн, иштеринин натыйжалуулугун жогорулатууну, толуктугун жана өз убактылуулугун камсыз кылат;

- КМШнын Мамлекеттер аралык статистикалык комитети, башка мамлекеттердин статистикалык органдары жана эл аралык уюмдар менен кызматташууну өнүктүрүүгө жардам көрсөтөт.

Акыркы жаңылоо: 11.08.2016, 11:47