Кыргыз Республикасынын Улуттук статистика комитетинин колдонуучуларынын канааттануу деңгээлин сурамжылоо

Урматтуу статистиканын колдонуучулары!

Расмий статистикалык маалыматтын сапатын жакшыртуу жана анын колдонуучулары менен кайра байланышуу, ошондой эле расмий статистикалык маалыматка карата алардын болгон керектөөлөрүн аныктоо үчүн Кыргыз Республикасынын Улуттук  статистика комитети сурамжылоо жүргүзөт жана биздин суроолорго жооп берүүңүздөрдү өтүнөт. Сурамжылоого катышкандыгыңыз үчүн ыраазычылык билдиребиз! 

Результаты опроса

1. Сиздин жашыңыз канчада?

2. Жынысы?

3. Сиздин жашаган жериңиз

4. Сиз колдонуучулардын кайсы тобуна киресиз?

5. Сиз расмий статистикалык маалыматты канча убакытта бир колдоносуз?

6. Сиз үчүн статистиканын кайсы тармактары көбүрөөк кызыктуу?

7. Сиз расмий статистикалык маалыматты кандай максаттар үчүн колдоносуз?

8. Төмөндө биз Улутстаткомдун продукттарынын жана кызмат көрсөтүүлөрүнүн сапатына баа берүүнү сизден өтүнөбүз:

9. Эмне үчүн сиз биздин продукттар жана кызматтар менен раазы эмесиз/анча раазы эмесиз? (Бир нече жооп)

10. Төмөндө биз Улутстаткомдун продукттарынын жана кызмат көрсөтүүлөрүнүн сапатына төмөнкү критериялар боюнча баа берүүнү сизден өтүнөбүз:

11. Улутстаткомдун расмий сайтын баалаңыз:

12. Төмөндө Улутстаткомдун иш-аракеттерине баа берүүнү сизден өтүнөбүз