Кыргыз Республикасынын Улуттук статистика комитетинин колдонуучуларынын канааттануу деңгээлин сурамжылоо

Урматтуу статистиканын колдонуучулары!

Расмий статистикалык маалыматтын сапатын жакшыртуу жана анын колдонуучулары менен кайра байланышуу, ошондой эле расмий статистикалык маалыматка карата алардын болгон керектөөлөрүн аныктоо үчүн Кыргыз Республикасынын Улуттук  статистика комитети сурамжылоо жүргүзөт жана биздин суроолорго жооп берүүңүздөрдү өтүнөт. Сурамжылоого катышкандыгыңыз үчүн ыраазычылык билдиребиз! 

1. Сиздин жашыңыз канчада?

2. Жынысы?

3. Сиздин жашаган жериңиз

4. Сиз колдонуучулардын кайсы тобуна киресиз?

5. Сиз расмий статистикалык маалыматты канча убакытта бир колдоносуз?

6. Сиз үчүн статистиканын кайсы тармактары көбүрөөк кызыктуу?

(возможны несколько вариантов ответа)

7. Сиз расмий статистикалык маалыматты кандай максаттар үчүн колдоносуз?

(возможны несколько вариантов ответа)

8. Төмөндө биз Улутстаткомдун продукттарынын жана кызмат көрсөтүүлөрүнүн сапатына баа берүүнү сизден өтүнөбүз:

Пожалуйста оцените все свойства по 5-бальной шкале: 0 - не знаю; 1 - полностью не доволен; 2 - не доволен, 3 - скорее не доволен; 4 - доволен; 5 - полностью доволен

Айлык маалымат (экспресс-маалымат, айлык баяндама)  
Жылдык маалымат (жылдык жыйнактар жана басылмалар)  
Акы алуу негизинде сатылып алына турган статистикалык басылмалар  
Телефон аркылуу түшүндүрмөлөр  
E-Mail жана Facebook боюнча суроо-жооптор  
Журналисттер/колдонуучулар үчүн медиа-тренингдер  
Пресс-конференциялар  
Ачык эшик күнү  
Open data  
StatKG Мобилдүү тиркемеси  
Динамикалык таблицалар (Excel)  

9. Эмне үчүн сиз биздин продукттар жана кызматтар менен раазы эмесиз/анча раазы эмесиз? (Бир нече жооп)

(возможны несколько вариантов ответа)

10. Төмөндө биз Улутстаткомдун продукттарынын жана кызмат көрсөтүүлөрүнүн сапатына төмөнкү критериялар боюнча баа берүүнү сизден өтүнөбүз:

Пожалуйста оцените все свойства по 5-бальной шкале: 0 - не знаю; 1 - полностью не доволен; 2 - не доволен, 3 - скорее не доволен; 4 - доволен; 5 - полностью доволен

Канааттануучулук  
Маанилүүлүгү  
Жеткиликтүүлүгү  
Актуалдуулугу  
Айкындыгы жана жөнөкөйлүгү  

11. Улутстаткомдун расмий сайтын баалаңыз:

Пожалуйста оцените все свойства по 5-бальной шкале: 0 - не знаю; 1 - полностью не доволен; 2 - не доволен, 3 - скорее не доволен; 4 - доволен; 5 - полностью доволен

Маалымат издөөнүн ыңгайлуулугу  
Актуалдуулугу  
Заманбап дизайны  
Айкындыгы жана жөнөкөйлүгү  

12. Төмөндө Улутстаткомдун иш-аракеттерине баа берүүнү сизден өтүнөбүз

Пожалуйста оцените все свойства по 5-бальной шкале: 0 - не знаю; 1 - полностью не доволен; 2 - не доволен, 3 - скорее не доволен; 4 - доволен; 5 - полностью доволен

Ишенимдүүлүгү  
Ачыктыгы  
Ишенимге татыктуулугу  
Көз карандысыздыгы  
Кесипкөйлүгү  

Комментарий

Похвала, критика или пожелание