2022-жылы Кыргыз Республикасынын эл жана турак жай фондун каттоо I КИТЕП Калктын негизги социалдык-демографиялык мүнөздөмөлөрү

2022-жылы Кыргыз Республикасынын эл жана турак жай фондун каттоо I КИТЕП Калктын негизги социалдык-демографиялык мүнөздөмөлөрү

Мезгилдүүлүк: Атайын чыгарылыш

Басылмалардын чыгуу мөөнөттөрү: Атайын чыгарылыш

2022-жылы Кыргыз Республикасынын эл жана турак жай фондун каттоо I КИТЕП Калктын негизги социалдык-демографиялык мүнөздөмөлөрү


Скачать публикацию

Басылмалардын архиви