Султанов Акылбек Шакирович

 

 

Кыргыз Республикасынын Улутстаткомунун төрагасы - А.Ш. Султанов

 

Мамлекеттик статистика жаатындагы бирдиктүү саясатты ишке ашырат;

- Улутстаткомдун коллегиясынын компетенциясына тиешелүү маселелерди кошпогондо Улутстаткомдун ишмердигинин бардык маселелери боюнча чечимди кабыл алат;

- өзүнүн орун басарларынын ыйгарым укуктарын аныктайт;

- Улутстаткомдун компетенциясынын чегинде ченемдик укуктук актыларды кабыл алат;

- Улутстаткомдун стратегиялык жана программалык документтеринин негизги мазмунун аныктайт жана Статистика боюнча кеңешке, Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн аппаратына кароого киргизет;

- Улутстаткомдун стратегиялык багытын, максаттарын жана милдеттерин аныктайт;

- кезектеги жылга карата Статистикалык иштердин планынын негизинде түзүлгөн Алгачкы статистикалык маалыматтарды берүүнүн графигин жана Статистикалык маалыматтарды жайылтуунун графигин бекитет;

- Мамлекеттик статистиканы өнүктүрүү боюнча методологиялык кеңештин ишмердигин жетектейт;

- статистикалык методологияны, статистикалык формаларды жана алардын нускамаларын бекитет;

- борбордук аппараттын, мамлекеттик статистиканын аймактык жана анын карамагындагы органдарынын штаттык ырааттамасын бекитет;

- мамлекеттик статистиканын аймактык жана анын карамагындагы органдары жөнүндө жобону бекитет;

- статистика маселелери боюнча эл аралык уюмдар жана башка өлкөлөрдүн улуттук статистикалык органдары менен кызматташуу маселелерин чечет;

- коллегиянын отурумунун чечимине жана протоколуна, ошондой эле Улутстатком тарабынан түзүлгөн ведомстволор аралык макулдашууларга жана келишимдерге кол коёт;

- командировкаларга чыгуу, өргүүлөрдү берүү, материалдык жардамдарды көрсөтүү, квалификацияларды жогорулатуу, Улутстаткомдун кызматкерлерин сыйлоо, үстөк акы төлөө жана сыйлык берүү буйруктарына кол коёт;

- Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында аныкталган иретте Улутстаткомдун борбордук аппаратынын кызматкерлеринин, мамлекеттик статистиканын аймактык органдарынын жетекчилеринин жана жетекчилеринин орун басарларынын, ошондой эле алардын түзүмдүк бөлүктөрүнүн жетекчилеринин, мамлекеттик статистиканын карамагындагы органдардын жетекчилеринин жана орун басарларынын кызмат ордун дайындайт жана бошотот, аларга карата сыйлоо чараларын жана тартипке чакыруу жаза чарасын колдонот;

- мыйзамдарда аныкталган иретке ылайык БУУнун тутумунун, чет өлкөлөрдүн жана башка эл аралык уюмдардын статистикалык органдарынын ишмердигине Улутстаткомдун катышуусун уюштурууга жана пландоого контролду ишке ашырат;

- эл аралык статистикалык кызматташтыктын ишке ашышына тиешелүү Көз карандысыз Мамлекеттер Шериктештигинин статистикалык кызматтарынын жетекчилеринин кеңешинин чечимдерин аткарууга контролду ишке ашырат;

- Статистика боюнча кеңештин ишине катышат;

- төмөнкүлөрдүн ишмердигинин маселелерине кураторлук кылат: бухгалтердик эсеп жана финансылык камсыздоо башкармалыгы, адам ресурстары жана эл аралык кызматташтык башкармалыгы, Ош шаардык, Ош жана Баткен облустук мамлекеттик статистика башкармалыктары;

- Улутстаткомдогу коррупциялык укук бузууларга каршы багытталган чараларды көрөт.

 

Шаршемби 16:00-18:00

Акыркы жаңылоо: 23.10.2020, 14:21