Үстүбүздөгү жылдын январь-октябрындагы ички дүң продукттун өсүү тенденциясы сакталды

Publications: 11.11.2023


 

Ички дүң продукт (ИДП) алдын-ала баалоо боюнча 2023-жылдын январь-октябрь айларында 919 млрд. ашык сомду түздү жана мурунку жылдын тийиштүү мезгилине салыштармалуу 4,5% жогорулады.

ИДПнын өсүшү товардык өндүрүш, кызмат көрсөтүүчү тармактары жана продукттарга таза салыктар тарабынан камсыздалды. Муну менен бирге, 2022-жылдын январь-октябрына салыштырмалуу продукттарга таза салыктардын өсүү темпи 6,5%, кызмат көрсөтүүчү тармактардын өсүү темпи 4,9%,  товардык өндүрүш тармактарынын өсүү темпи 3,1% жогорулады.

ИДПнын түзүмүндөгү эң чоң үлүш (51,3%) өткөн жылдын жылдын тийиштүү мезгилине салыштырмалуу кызмат көрсөтүүчү тармактарга туура келип 0,2 пайыздык пунктка жогорулаган, ал эми товарларды өндүрүүчү тармактардын үлүшү, тескерисинче, 3,2 пайыздык пунктка төмөндөдү жана 30,8% түздү. Муну менен бирге, өткөн жылдын тийиштүү мезгилине салыштырмалуу өнөр жайдын үлүшү 14,4% түзүп, 1,3 пайыздык пунктка төмөндөдү, айыл чарбасынын үлүшү 11% түздү жана 1,6 пайыздык пунктка төмөндөдү.

2023-жылдын январь-октябрындагы экономикалык ишмердүүлүктүн түрлөрү боюнча ИДП

 

Млн. сом

ИДПнын өсүү (төмөндөө) темптери

Жыйынтыкка карата пайыз менен

2022

2023

  ИДП

919 148,1

104,5

100,0

100,0

  Товар өндүрүү тармактары

282 498,2

103,1

34,0

30,8

Айыл чарбасы, токой чарбасы
жана балык уулоочулук

100 725,8

100,1

12,6

11,0

  Өнөр жай

132 011,4

101,3

15,7

14,4

  Пайдалуу кендерди казуу

21 124,1

104,4

2,4

2,3

Иштетүү өндүрүшү 
 (Иштетүү өнөр жайы)

97 028,8

99,7

11,6

10,6

  Электр энергия, газ, буу жана

 

 

 

 

кондицияланган аба менен камсыздоо (жабдуу)

11 725,8

108,9

1,4

1,3

Суу менен жабдуу, тазалоо, калдыктарды иштетүү жана кайра пайдалануучу чийки затты алуу

2 132,7

103,8

0,3

0,2

  Курулуш

49 761,0

114,6

5,7

5,4

  Кызмат көрсөтүү тармактары

472 400,6

104,9

51,1

51,3

Дүң жана чекене соода; автоунааларды жана мотоциклдерди оңдоо

130 480,4

112,2

14,1

14,2

Транспорт ишмердиги жана жүктөрдү сактоо

31 192,1

106,8

3,5

3,4

Мейманканалардын менен ресторандардын ишмердиги

12 929,0

119,9

1,2

1,4

  Маалымат жана байланыш

19 749,9

106,9

2,4

2,1

  Кызмат көрсөтүүлөрдүн башка түрлөрү

278 049,2

100,5

29,9

30,2

Продукттарга таза (субсидияларды эсептебегенде) салыктар

164 249,3

106,5

14,9

17,9

Экономикалык статистика жана улуттук эсептер башкармалыгы  e-mail: eisenkulova@stat.kg;  тел. + 996 (312) 324695; 325351

Пайдалануучулар расмий статистиканын маалыматтарын жана тиешелүү метамаалыматтарды пайдаланууда алардын булагына шилтеме берүүгө милдеттүү. (“Расмий статистика жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын 30-беренеси).


Last updating: 13.11.2023, 08:51