Айыл чарба өсүмдүктөрүнүн түшүмүнүн жыйналышы жөнүндө