Мамлекеттик кызматчылар. Инфографика (“Кыргыз Республикасынын аялдары жана эркектери” статистикалык жыйнактын маалыматтары боюнча).

Басылмалардын датасы: 07.12.2021Акыркы жаңылоо: 07.12.2021, 15:39