Биринчи кезекте керектелүүчү товарлардын максималдуу орточо баалары Москва шаарында катталды

Басылмалардын датасы: 11.11.2023


Ыкчам маалыматтар боюнча 2023-жылдын сентябрь айында ЕАЭБге мүчө мамлекеттердин башка борбор шаарларына салыштырмалуу биринчи кезекте керектелүүчү товарларга карата максималдуу орточо баалар Москва шаарында катталды.

2023-жылдын сентябрь айында ЕАЭБге мүчө мамлекеттердин борбор шаарларындагы негизги  тамак-аш азыктарынын орточо керектөө баалары
 (килограмм, АКШ доллары1)

 

Бишкек ш.

Астана ш.

Москва ш. 2

Минск ш. 2

Уйдун эти

6,41

6,89

6,36

4,26

Койдун эти

6,53

6,70

7,99

-

Ак (каймак) май

4,98

9,84

11,04

7,34

Пастеризацияланган сүт, литр

0,90

0,83

0,85

0,62

Жумуртка, ондук

1,28

1,21

1,00

0,98

Биринчи сорттогу буудай уну

0,61

0,59

0,62

0,43

Биринчи сорттогу ундан жасалган нан

0,74

0,44

1,13

0,77

Картошка

0,44

0,36

0,31

0,33

1 Мамлекеттердин Улуттук банктарынын курстары боюнча

2 Буудай унунун орточо керектөө баалары

(-) - Өкүл товардын жоктугу

2023-жылдын сентябрында ЕАЭБ өлкөлөрүнүн борбор шаарларынын ичинде жумуртканын максималдуу орточо чекене баасы (он даанасы 1,28 АКШ доллары) Бишкек шаарында, ал эми минималдуу чекене баасы (он даанасы 0,98 АКШ доллары) Минск шаарында белгиленди. Ушул эле мезгилде кой этинин (1 килограммы 6,53 АКШ доллары) жана ак каймактын (1 килограммы 4,98 АКШ доллары) төмөнкү баалары Бишкек шаарында катталды. Уй этинин (1 килограммы 4,26 АКШ доллары) жана пастеризацияланган сүттүн минималдуу баасы (1 литри 0,62 АКШ доллары) Минск шаарында катталды.

2023-жылдын сентябрь айында ЕАЭБге мүчө мамлекеттердин борбор шаарларындагы айрым тамак-аш азыктарынын максималдуу жана минималдуу орточо баалары
(килограмм, АКШ доллары)

2023-жылдын сентябрь айында Бишкек шаарында картошканын орточо чекене баасынын деңгээли Астана 18,2 пайызга, Москва 29,5 пайызга жана Минск 25,0 пайызга шаарларында байкалган баадан, ошондой эле Астана шаарындагы биринчи сорттогу ундан жасалган нандын баасынан 40,5 пайызга жана Минск шаарындагы уй этинин баасынан 33,5 пайызга жогору болгон. 2023-жылдын сентябрь айында Бишкек шаарындагы жумуртканын орточо чекене баасынын деңгээли Астана (5,5 пайызга), Москва (21,9 пайызга) жана Минск шаарларындагы (23,4 пайызга), пастеризацияланган сүттүн орточо керектөө баасы Астана (7,8 пайызга). Москва (5,6 пайызга) жана Минск шаарларындагы (31,1 пайызга) баалардын деңгээлинен ашты.

2023-жылдын сентябрь айында ЕАЭБге мүчө мамлекеттердин борбор шаарларындагы
баалар менен орточо айлык эмгек акынын сатып алуучулук жөндөмдүүлүгүнүн  катышы 

 

Бишкек ш.

Астана ш.

Москва ш.

Минск ш.

                                                      Бишкек ш. = 100, пайыз менен

 

Уйдун эти

100

107,5

99,2

66,5

Койдун эти

100

102,6

122,4

-

Ак (каймак) май

100

197,6

221,7

147,4

Пастеризацияланган сүт, литр

100

92,2

94,4

68,9

Жумуртка, ондук

100

94,5

78,1

76,6

Биринчи сорттогу буудай уну

100

96,7

101,6

70,5

Биринчи сорттогу ундан жасалган нан

100

59,5

152,7

104,1

Картошка

100

81,8

70,5

75,0

АКШ доллары менен1

Орточо айлык эмгек акы2

432,7

974,9

1 410,5

821,5

Орточо айлык эмгек акынын сатып алуучулук жөндөмдүүлүгү, кг менен

Уйдун эти

67,1

161,8

207,1

186,9

Койдун эти

65,9

155,6

164,9

-

Ак (каймак) май

86,4

106,9

119,4

108,4

Пастеризацияланган сүт, литр

480,7

1 261,6

1 541,7

1 282,1

Жумуртка, ондук

335,2

796,8

1 311,4

811,8

Биринчи сорттогу буудай уну

703,2

1 580,1

2 132,1

1 849,9

Биринчи сорттогу ундан жасалган нан

582,7

2 323,3

1 168,4

1 027,7

Картошка

973,1

3 047,4

4 299,1

2 398,0

1 Мамлекеттердин Улуттук банктарынын курстары боюнча

2 2023-ж август айында - Бишкек ш. жана Минск ш. боюнча, 2023-ж. июль айында - Москва ш. боюнча.
2023-ж. III кварталындагы - Астана ш. боюнча айлык орточо эмгек акы

ЕАЭБдин айрым өлкөлөрүнүн борборлору боюнча орточо айлык эмгек акынын2 сатып алуу жөндөмдүүлүгүнүн салыштырма талдоосу 2023-жылдын сентябрь айында Бишкек шаарындагы биринчи кезекте керектелүүчү азыктар ЕАЭБдин башка борборлорундагы деңгээлден артта калгандыгын күбөлөндүрөт, бул Бишкек шаары боюнча орточо айлык эмгек акынын өлчөмүнүн төмөндүгү менен шартталган. Мисалы, Бишкекте орточо айлык эмгек акыга 700 киллограммдан ашык ун сатып алса, Москвада 3,0 эсеге көп сатып алса болот (2 132,1 киллограмм). Астана шаарында бир айлык эмгек акыга 3,0 тонна, ал эми Бишкек шаарында 900 килограмдан ашык картошка сатып алууга болот.

2 Маалымат үчүн: Эмгек акынын сатып алуучулук жөндөмдүүлүгү орточо айлык эмгек акыны (улуттук валютада) 1 килограмм тийиштүү товардын орточо баасына бөлүү менен аныкталат.

  

Баалардын статистикасы бөлүмү                              |e-mail: ceny@stat.kg;                              |тел. + 996 (312)  625825; 324705

Пайдалануучулар расмий статистиканын маалыматтарын жана тиешелүү  метамаалыматтарды пайдаланууда алардын булагына шилтеме берүүгө милдеттүү (“Расмий статистика жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын 30-беренеси).


Акыркы жаңылоо: 11.11.2023, 13:18