Улуттук статистика комитети эмгек өндүрүмдүүлүгүнүн көрсөткүчтөрүн эсептеп чыкты

Басылмалардын датасы: 30.12.2021


Улутстатком өндүрүмдүүлүктүн көрсөткүчтөрүнүн макроэкономикалык деңгээлдеги эсептөөсүн жүргүздү. Анын өсүү же төмөндөө факторлорун табуу жана талдоо маанилүү маселелер болуп саналат, алардын чечилиши өлкөнүн экономикалык саясатын түзүү үчүн керек.

Өндүрүштүн натыйжаларын мүнөздөөчү көрсөткүч катары кошумча дүң нарк пайдаланылат. Эмгектин өндүрүмдүүлүгүнүн индекси кошумча дүң нарктын индексинин эмгек сарптоолорунун индексине карата катышы менен мүнөздөөлөт.

Эмгек өндүрүмдүүлүгү
(мурунку жылга карата пайыз менен)

Графикте көрсөтүлгөндөй, акыркы төрт жылдын ичинде (2016-2019 жылга чейин)  эмгек өндүрүмдүүлүгүнүн өсүшү белгиленген. Бирок 2020-жылы коронавирус (COVID-19), пандемиясына байланышкан чектөөлөрдөн улам 2020-жылы жалпы республика боюнча эмгек өндүрүмдүүлүгү өткөн жылга салыштырмалуу 9,4 пайызга төмөндөдү.

 

Бир иштеген адамга сом 2010-ж. бааларда)

2019
2018
карата
пайыз 

менен

2020
201
9
карата
пайыз
менен

2018

2019

2020

Бардыгы

560 489

829 938

1 131 407

102,9

90,6

Айыл чарбасы, токой чарбасы жана балык уулоочулук

173 412

229 786

283 594

109,8

99,8

Пайдалуу кендерди казуу

49 291 480

222 399 976

1 456 738 986

98,0

116,4

Иштетүү өндүрүшү (Иштетүү өнөр жайы)

232 279

286 809

360 005

101,4

95,6

Электр энергия, газ, буу жана кондицияланган аба менен камсыздоо (жабдуу)

3 241 152

4 021 338

5 837 565

79,3

96,3

Суу менен жабдуу, тазалоо, калдыктарды иштетүү жана кайра пайдаланылуучу чийки затты алуу

524 535

438 177

694 667

49,3

97,3

Курулуш

12 207 174

35 485 490

93 945 010

100,0

82,3

Дүң жана чекене соода; автомобилдерди
жана мотоциклдерди оңдоо

2 348 236

4 354 820

7 331 778

99,6

85,4

Транспорт ишмердиги жана жүктөрдү сактоо  

405 719

603 666

668 488

101,8

72,7

Мейманкалардын жана ресторандардын ишмердиги

2 031 219

4 720 897

6 244 598

102,8

54,4

Маалымат жана байланыш

2 588 996

3 074 379

2 949 451

103,2

83,8

Финансылык ортомчулук жана камсыздандыруу

1 705 548

2 721 136

3 945 222

112,1

99,1

Кыймылсыз мүлк операциялары

473 193

784 101

831 268

173,1

104,3

Кесиптик, илимий жана техникалык ишмердик

183 512

181 608

170 113

99,9

102,1

Административдик жана көмөкчү ишмердик

58 924

99 470

104 207

148,8

81,1

Мамлекеттик башкаруу жана коргоо, милдеттүү социалдык камсыздандыруу

213 153

236 914

246 619

101,3

94,1

Билим берүү

99 412

118 697

143 110

99,3

98,4

Саламаттыкты сактоо жана калкка социалдык жактан тейлөө

96 679

113 225

111 866

105,7

87,4

Искусство, көңүл ачуу жана эс алуу

43 593

43 424

33 902

114,2

85,4

Башка тейлөө ишмердиктери

43 217

35 269

28 891

92,7

99,1

2020-жылы эмгек өндүрүмдүүлүгүнүн 2019-жылга салыштырмалуу мейманкана жана ресторандардын ишмердигинде (45,6 пайызга), транспорт ишмердиги жана жүктөрдү сактоо (27,3 пайызга) жана курулуш тармагында (17,7 пайызга) көбүрөөк төмөндөгонү белгиленди.

Муну менен катар, пайдалуу кендерди казуу – 16,4 пайызга, кыймылсыз мүлк операциялары – 4,3 пайызга жана кесиптик, илимий жана техникалык ишмердик – 2,1 пайызга эмгек өндүрүмдүүлүгүнүн өсүүсү белгиленди.

Экономикалык статистика жана улуттук эсептер башкармалыгы e-mail: eisenkulova@stat.kg; тел. + 996 (312) 324695; 325351

Пайдалануучулар расмий статистиканын маалыматтарын жана тиешелүү метамаалыматтарды пайдаланууда алардын булагына шилтеме көрсөтүүгө милдеттүү ("Расмий статистика жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын 30-беренеси).


Акыркы жаңылоо: 31.12.2021, 13:59