«2018-2022 Кыргыз Республикасынын өнөр жайын өнүктүрүү жөнүндө» жыйнагы басмага даярдалды

Басылмалардын датасы: 01.11.2023


Бул басылма 2018-2022-жылдардагы Кыргыз Республикасынын өнөр жайынын ишин мүнөздөгөн экономикалык баянды, таблицалык жана графикалык материалдарды камтыйт. 2022-жылдагы өнөр жайдагы жанычыл процесстердин кыскача талдоосун камтыйт.

Экономикалык ишмердиктин түрү, нарктык жана натура түрдөгү аймактар боюнча өндүрүлгөн өнөр жай продукциялардын көлөмү, негизги каражаттардын наркы жана алардын пайдалануусу, ошондой эле өнөр жай секторунда иштегендердин орточо жылдык саны  жөнүндө маалыматтар келтирилген.

Жалпысынан 5 жыл ичинде (2018-2022-жылдар) өнөр жайдын ишине салыштыруу жана талдоо жүргүзүү үчүн 2017-жыл база катары кабыл алынган.

Кененирээк таанышуу үчүн “Басылмалар” бөлүмүн караңыздар https://www.stat.kg/kg/publications/sbornik-promyshlennost-kyrgyzskoj-respubliki-2008-2012g/.

 

Өнөр жай жана энергетика статистикасы бөлүмү |e-mail: a.mamanova@stat.kg |  тел. + 996 (312) 664044

Пайдалануучулар расмий статистиканын маалыматтарын жана тиешелүү метамаалыматтарды пайдаланууда алардын булагына шилтеме берүүгө милдеттүү. (Кыргыз Республикасынын расмий статистика жөнүндө мыйзамынын 30-беренеси).


Акыркы жаңылоо: 01.11.2023, 16:46