Туризмдин өнүгүүсүнүн индикаторлору

  2016 2017 2018 2019 2020  
Туристтик ишемердик чөйрөсүндөгү кошумча дүң нарк (млн. сом) 21 673.8 26 323.1 28 720.5 31 622.2 17 079.3
ИДПдагы туристтик ишмердик чөйрөсүнүн үлүшү (пайыз менен) 4.6 5 5 5.1 2.9
Туризм чөйрөсүнө негизги капиталга инвестиция (млн. сом) 17 452.6 22 795.1 25 757.4 27 184.2 15 067.4
Лицензия Creative Commons

Кыргыз Республикасынын Улуттук статистикалык комитети тарабынан түзүлгөн ачык маалыматтар, Дүйнөлүк 4.0 Creative Commons «Attribution-NonCommercial-ShareAlike» лицензиясы («Атрибуция — Коммерциялык эмес колдонуу — Ошол эле шарттарда») шарттарында басылып чыгат..

КР УСКнын расмий www.stat.kg сайтындагы маалыматтардан негизделди..