ИДП экономикалык ишмердиктин түрлөрү боюнча учурдагы баалар менен (млн.сом)

  2018 2019 2020 2021 2022  
Бардыгы 569 385.6 619 102.7 601 820.3 739 818.5 919 444.6
Айыл чарбасы, токой чарбасы жана балык уулоочулук 66 477.4 72 219 81 693.1 101 963.1 111 440.7
Пайдалуу кендерди казуу 5 810.7 11 681 7 139.3 21 625.7 23 222
Иштетүү өндүрүшү (Иштетүү өнөр жайы) 81 219.8 91 076.4 86 999.6 95 721.2 114 014.8
Электр энергия, газ, буу жана кондицияланган аба менен камсыздоо (жабдуу) 15 819.7 13 705.8 19 941.4 12 655.3 13 413.5
Суу менен камсыздоо, тазалоо, калдыктарды иштетүү жана кайра пайдалануучу чийки затты алуу 2 222 1 384.4 1 752.7 2 647 2 275.3
Курулуш 51 386.5 58 531.8 59 910.8 57 467.3 68 103
Дүң жана чекене соода; автомобиль жана мотоциклдерди оңдоо 102 023.7 108 966 98 417.6 129 208.5 161 112.7
Транспорт ишмердиги жана жүктөрдү сактоо 21 401 24 578.8 18 747 28 576.3 33 491.4
Мейманканалар менен ресторандардын ишмердиги 9 442 10 020.3 6 642.9 9 621.1 13 865.5
Мейманканалар 2 291.3 2 255.7 695.6 1 423.3 3 101.2
Ресторандар 7 150.7 7 764.6 5 947.3 8 197.8 10 764.3
Маалымат жана байланыш 14 897.7 16 450.1 16 483.2 20 992.6 22 651.4
Финансылык ортомчулук жана камсыздандыруу 3 979.9 3 478.8 5 629 5 722.1 29 334.8
Кыймылсыз мүлк операциялары 13 962.6 17 754.6 15 804 18 941.6 20 033.1
Кесиптик, илимий жана техникалык ишмердик 10 749 8 624.8 7 807.2 9 891 11 632.6
Административдик жана көмөкчү ишмердик 2 457 2 845.1 2 006.5 2 865.7 2 881
Мамлекеттик башкаруу жана коргоо; милдеттүү социалдык камсыздоо 32 981.9 36 400.4 42 687.3 49 412.3 59 059.1
Билим берүү 31 155.1 34 663 40 973.2 44 286.5 63 092.5
Саламаттыкты сактоо жана калкты социалдык жактан тейлөө 14 216.9 15 084.1 16 614.2 20 360.5 22 750.7
Искусство, көңүл ачуу жана эс алуу 2 634.3 2 839.8 2 694.5 3 114.9 4 701
Башка тейлөө ишмердиги 5 982.2 6 473.4 4 675 6 395.9 6 758.4
Финансылык ортомчулуктун кыйыр өлчөнүүчү кызмат көрсөтүүлөрү -17 486.8 -20 454 -20 496.1 -23 182.6 -27 372.6
Продуктуларга таза салыктар 80 566.2 82 325.1 65 201.8 98 349.9 135 611.1
Лицензия Creative Commons

Кыргыз Республикасынын Улуттук статистикалык комитети тарабынан түзүлгөн ачык маалыматтар, Дүйнөлүк 4.0 Creative Commons «Attribution-NonCommercial-ShareAlike» лицензиясы («Атрибуция — Коммерциялык эмес колдонуу — Ошол эле шарттарда») шарттарында басылып чыгат..

КР УСКнын расмий www.stat.kg сайтындагы маалыматтардан негизделди..