Каржылоо булактары боюнча негизги капиталга инвестициялар (млн. сом)

  2018 2019 2020 2021 2022  
Бардыгы 151 467.9 162 193.7 123 279.6 122 843.3 138 333
Ички инвестициялар 108 633.4 114 993.2 97 794 91 012.4 101 269.2
Республикалык бюджеттен 7 026 5 326.6 3 949.8 4 822.4 8 302.3
Жергиликтүү бюджеттен 1 333.8 1 893.2 1 574.2 2 027.8 2 793.1
Ишканалардын жана уюмдардын каражаттарынан 49 061.8 52 618.2 48 490.8 38 964.8 44 235.6
Банктын насыясынан 5 600.8 3 484.5 1 212.6 1 235.1 593.3
Калктын каражаты жана Кыргыз Республикасынын резиденттеринин кайрымдуулук жардамы 45 611 51 670.7 42 566.6 43 962.3 45 344.9
Тышкы инвестициялар 42 834.5 47 200.5 25 485.6 31 830.9 37 063.8
Чет өлкөлүк насыянын 19 967.8 25 307.4 15 441.5 14 398.3 19 753.7
Тике чет өлкөлүк инвестициялардын 13 597.5 12 633.8 4 399.7 11 012.7 9 531.6
Чет өлкөлүк гранттардын жана гуманитардык жардамдардын 9 269.2 9 259.3 5 644.4 6 419.9 7 778.5
Лицензия Creative Commons

Кыргыз Республикасынын Улуттук статистикалык комитети тарабынан түзүлгөн ачык маалыматтар, Дүйнөлүк 4.0 Creative Commons «Attribution-NonCommercial-ShareAlike» лицензиясы («Атрибуция — Коммерциялык эмес колдонуу — Ошол эле шарттарда») шарттарында басылып чыгат..

КР УСКнын расмий www.stat.kg сайтындагы маалыматтардан негизделди..