Кыргыз Республикасы боюнча айыл чарба продуциясынын негизги түрлөрүн сатып өткөрүү (тонна)

  2016 2017 2018 2019 2020  
Дан 962 283 908 630.9 989 942 1 064 562 1 067 196.7
Чийки пахта 51 882 60 445.8 65 656 67 344 62 460.1
Тамеки 470 494.5 508 530 536.4
Картошка 613 357 736 262.6 874 401 828 427 870 608.1
Жашылча 730 890 786 705.4 856 916 796 439 849 325
Бакча өсүмдүктөрү 203 724 251 456.5 243 905 235 193 245 338
Мөмө жана жемиш 173 412 168 569.1 185 284 209 712 221 345.6
Жүзүм 4 754 6 498.8 7 060 6 837 7 030.1
Эт (тирүүлөй салмакта) 287 447 302 479.3 333 126 283 015 279 038.3
Сүт 1 074 026 1 163 686.7 1 279 512 1 335 613 1 367 928.9
Жумуртка, мин даана 362 781 395 708.7 428 524 484 604 481 776.7
Жүн (физикалык салмактагы) 6 045 6 233.4 5 908 7 503 7 597.7
Лицензия Creative Commons

Кыргыз Республикасынын Улуттук статистикалык комитети тарабынан түзүлгөн ачык маалыматтар, Дүйнөлүк 4.0 Creative Commons «Attribution-NonCommercial-ShareAlike» лицензиясы («Атрибуция — Коммерциялык эмес колдонуу — Ошол эле шарттарда») шарттарында басылып чыгат..

КР УСКнын расмий www.stat.kg сайтындагы маалыматтардан негизделди..