Баткен облусу (жылдын аягына карата, башы)

  2016 2017 2018 2019 2020  
Ири мүйүздүү малдар 130 585 139 628 149 012 151 419 153 360
Уйлар 65 319 68 659 72 109 73 566 75 834
Чочколор 41 18 30 34 23
Койлор жана эчкилер 485 477 493 072 504 002 511 955 497 310
Жылкылар 7 246 7 347 7 774 7 921 7 922
үй канаттуулары 272 929 275 923 281 429 286 978 295 211
Ири мүйүздүү малдар 883 703 137 142 159
Уйлар 19 12 17 16 16
Чочколор 28 8 20 24 13
Койлор жана эчкилер 2 043 2 279 2 045 2 257 2 190
Жылкылар 98 89 88 90 91
үй канаттуулары
Ири мүйүздүү малдар 29 28 26 27 27
Уйлар 12 14 13 12 11
Чочколор
Койлор жана эчкилер
Жылкылар 1 1 1 1 1
үй канаттуулары
Ири мүйүздүү малдар 72 009 79 747 86 379 86 733 87 548
Уйлар 36 140 39 216 41 986 42 291 43 727
Чочколор
Койлор жана эчкилер 289 474 290 759 301 854 296 184 291 305
Жылкылар 3 909 4 090 4 308 4 329 4 367
үй канаттуулары 122 702 126 742 133 474 133 401 136 461
Ири мүйүздүү малдар 57 664 59 150 62 470 64 517 65 626
Уйлар 29 160 29 417 30 093 31 247 32 080
Чочколор 13 10 10 10 10
Койлор жана эчкилер 193 960 200 034 200 103 213 514 203 815
Жылкылар 3 238 3 167 3 377 3 501 3 463
үй канаттуулары 150 227 149 181 147 955 153 577 158 750
Лицензия Creative Commons

Кыргыз Республикасынын Улуттук статистикалык комитети тарабынан түзүлгөн ачык маалыматтар, Дүйнөлүк 4.0 Creative Commons «Attribution-NonCommercial-ShareAlike» лицензиясы («Атрибуция — Коммерциялык эмес колдонуу — Ошол эле шарттарда») шарттарында басылып чыгат..

КР УСКнын расмий www.stat.kg сайтындагы маалыматтардан негизделди..