Жалал-Абад облусу

  2016 2017 2018 2019 2020  
Ири мүйүздүү малдар 311 925 321 334 329 623 342 403 351 223
Уйлар 166 786 173 045 177 587 183 792 188 948
Чочколор 72 39 22 46 15
Койлор жана эчкилер 1 265 527 1 284 451 1 305 833 1 333 521 1 344 506
Жылкылар 65 984 68 680 71 444 76 668 84 189
үй канаттуулары 1 067 649 1 106 192 281 429 1 131 826 1 133 367
Ири мүйүздүү малдар 137 167 113 148 143
Уйлар 65 69 54 74 72
Чочколор
Койлор жана эчкилер 1 546 1 653 1 629 1 596 1 649
Жылкылар 849 873 949 1 007 1 029
үй канаттуулары
Ири мүйүздүү малдар 138 112 94 135 110
Уйлар 13 9 7 8 6
Чочколор
Койлор жана эчкилер 836 448 645 893 798
Жылкылар 72 64 66 65 65
үй канаттуулары
Ири мүйүздүү малдар 220 714 225 838 231 440 240 775 247 500
Уйлар 119 522 123 191 126 511 131 033 135 242
Чочколор 46 21 10 7 3
Койлор жана эчкилер 928 994 944 133 959 222 982 893 1 009 384
Жылкылар 49 504 51 814 53 511 57 322 64 250
үй канаттуулары 769 460 802 104 133 474 819 368 830 797
Ири мүйүздүү малдар 90 936 95 217 97 976 101 345 103 470
Уйлар 47 186 49 776 51 015 52 677 53 628
Чочколор 26 18 12 39 12
Койлор жана эчкилер 334 151 338 217 344 337 348 139 332 675
Жылкылар 15 559 15 929 16 918 18 274 18 845
үй канаттуулары 298 189 304 088 147 955 312 458 302 570
Лицензия Creative Commons

Кыргыз Республикасынын Улуттук статистикалык комитети тарабынан түзүлгөн ачык маалыматтар, Дүйнөлүк 4.0 Creative Commons «Attribution-NonCommercial-ShareAlike» лицензиясы («Атрибуция — Коммерциялык эмес колдонуу — Ошол эле шарттарда») шарттарында басылып чыгат..

КР УСКнын расмий www.stat.kg сайтындагы маалыматтардан негизделди..