Ысык-Көл облусу

  2016 2017 2018 2019 2020  
Ири мүйүздүү малдар 216 833 226 085 237 564 248 783 255 740
Уйлар 110 339 115 105 120 150 124 774 127 356
Чочколор 3 926 3 645 2 940 1 783 1 530
Койлор жана эчкилер 899 566 896 207 916 615 931 245 934 243
Жылкылар 99 909 102 470 105 606 108 638 109 203
үй канаттуулары 618 666 623 558 638 953 800 488 658 675
Ири мүйүздүү малдар 245 36 46 108 74
Уйлар 16 6 7 55 33
Чочколор
Койлор жана эчкилер 1 680 1 881 2 019 2 036 2 070
Жылкылар 328 318 312 327 306
үй канаттуулары
Ири мүйүздүү малдар 2 695 2 875 2 886 2 264 2 337
Уйлар 723 400 412 742 203
Чочколор 9 9
Койлор жана эчкилер 2 455 2 505 2 914 3 269 3 594
Жылкылар 460 375 318 354 302
үй канаттуулары 9 810 155 641 12 842
Ири мүйүздүү малдар 43 855 44 983 43 223 46 192 53 336
Уйлар 23 876 24 162 22 697 23 700 27 367
Чочколор 458 236 238 55 312
Койлор жана эчкилер 231 630 206 263 184 532 197 387 212 409
Жылкылар 24 649 24 941 22 779 24 331 25 632
үй канаттуулары 114 710 110 571 98 828 100 220 113 494
Ири мүйүздүү малдар 170 038 178 191 191 409 200 219 199 993
Уйлар 85 724 90 537 97 034 100 277 99 753
Чочколор 3 459 3 400 2 702 1 728 1 218
Койлор жана эчкилер 663 801 685 558 727 150 728 553 716 170
Жылкылар 74 472 76 836 82 197 83 626 82 963
үй канаттуулары 494 146 512 987 540 125 544 627 532 339
Лицензия Creative Commons

Кыргыз Республикасынын Улуттук статистикалык комитети тарабынан түзүлгөн ачык маалыматтар, Дүйнөлүк 4.0 Creative Commons «Attribution-NonCommercial-ShareAlike» лицензиясы («Атрибуция — Коммерциялык эмес колдонуу — Ошол эле шарттарда») шарттарында басылып чыгат..

КР УСКнын расмий www.stat.kg сайтындагы маалыматтардан негизделди..