Нарын облусу

  2016 2017 2018 2019 2020  
Ири мүйүздүү малдар 153 570 163 743 174 650 182 239 187 249
Уйлар 74 291 77 541 80 868 85 405 87 827
Чочколор
Койлор жана эчкилер 1 023 147 1 036 588 1 064 767 1 088 822 1 101 111
Жылкылар 108 889 112 875 119 367 127 419 131 644
үй канаттуулары 192 351 198 894 204 510 206 883 207 066
Ири мүйүздүү малдар 180 168 154 163 168
Уйлар 31 22 25 26 26
Чочколор
Койлор жана эчкилер 1 921 2 050 1 220 2 010 2 037
Жылкылар 263 297 294 302 288
үй канаттуулары
Ири мүйүздүү малдар 12 793 978 48 46
Уйлар 3 2 1 25 36
Чочколор
Койлор жана эчкилер 96 93 101 127 154
Жылкылар 109 111 104 111 105
үй канаттуулары
Ири мүйүздүү малдар 136 923 145 618 155 082 162 498 167 053
Уйлар 65 210 68 099 70 879 74 856 77 058
Чочколор
Койлор жана эчкилер 900 398 913 770 938 849 958 374 970 021
Жылкылар 99 278 102 823 108 441 115 681 119 511
үй канаттуулары 164 224 170 333 175 882 178 505 177 381
Ири мүйүздүү малдар 16 455 17 164 18 436 19 530 19 982
Уйлар 9 047 9 418 9 963 10 498 10 707
Чочколор
Койлор жана эчкилер 120 732 120 675 124 597 128 311 128 899
Жылкылар 9 239 9 644 10 528 11 325 11 740
үй канаттуулары 28 127 28 561 28 628 28 378 29 685
Лицензия Creative Commons

Кыргыз Республикасынын Улуттук статистикалык комитети тарабынан түзүлгөн ачык маалыматтар, Дүйнөлүк 4.0 Creative Commons «Attribution-NonCommercial-ShareAlike» лицензиясы («Атрибуция — Коммерциялык эмес колдонуу — Ошол эле шарттарда») шарттарында басылып чыгат..

КР УСКнын расмий www.stat.kg сайтындагы маалыматтардан негизделди..