Ош облусу

  2016 2017 2018 2019 2020  
Ири мүйүздүү малдар 357 448 362 140 366 327 374 659 383 180
Уйлар 180 800 183 860 186 833 189 232 193 309
Чочколор 3
Койлор жана эчкилер 1 137 857 1 146 261 1 142 087 1 154 534 1 148 317
Жылкылар 94 479 95 794 96 439 98 909 100 630
үй канаттуулары 947 370 956 141 950 268 966 364 985 595
Ири мүйүздүү малдар 26 12 16 16 17
Уйлар 13 11 8 9 11
Чочколор
Койлор жана эчкилер 3 466 3 343 3 520 3 716 3 683
Жылкылар 157 160 148 145 147
үй канаттуулары
Ири мүйүздүү малдар 148 165 144 69 108
Уйлар 40 39 32 18 20
Чочколор
Койлор жана эчкилер 293 282 275 786 855
Жылкылар 53 90 97 150 160
үй канаттуулары 35 700 19 100 21 400 21 800 28 100
Ири мүйүздүү малдар 70 751 69 201 70 988 73 852 71 584
Уйлар 36 932 36 112 37 751 38 254 35 903
Чочколор
Койлор жана эчкилер 234 822 225 397 222 480 221 458 205 063
Жылкылар 19 599 19 457 19 485 19 228 19 031
үй канаттуулары 178 008 179 097 180 431 184 578 175 642
Ири мүйүздүү малдар 286 523 292 762 295 179 300 722 311 471
Уйлар 143 815 147 698 149 042 150 951 157 375
Чочколор 3
Койлор жана эчкилер 899 276 917 239 915 812 928 574 938 716
Жылкылар 74 670 76 836 76 709 79 386 81 292
үй канаттуулары 733 662 757 944 748 437 759 986 781 853
Лицензия Creative Commons

Кыргыз Республикасынын Улуттук статистикалык комитети тарабынан түзүлгөн ачык маалыматтар, Дүйнөлүк 4.0 Creative Commons «Attribution-NonCommercial-ShareAlike» лицензиясы («Атрибуция — Коммерциялык эмес колдонуу — Ошол эле шарттарда») шарттарында басылып чыгат..

КР УСКнын расмий www.stat.kg сайтындагы маалыматтардан негизделди..