Талас облусу

  2016 2017 2018 2019 2020  
Ири мүйүздүү малдар 66 991 67 030 67 596 68 678 66 928
Уйлар 33 250 32 906 33 101 33 437 33 478
Чочколор 415 365 319 203 133
Койлор жана эчкилер 537 555 543 572 552 706 556 797 559 407
Жылкылар 25 311 25 955 26 836 27 296 28 146
үй канаттуулары 255 364 256 843 257 674 259 283 260 579
Ири мүйүздүү малдар 107 96 93 106 116
Уйлар 19 18 22 23 20
Чочколор
Койлор жана эчкилер 6 354 5 813 6 101 6 240 6 347
Жылкылар 267 261 244 232 230
үй канаттуулары
Ири мүйүздүү малдар 71 103 90
Уйлар 35 65 62
Чочколор
Койлор жана эчкилер 113 3 263 4 541 4 417
Жылкылар 9 8 82 97 147
үй канаттуулары 407 1 271 1 324
Ири мүйүздүү малдар 41 685 43 916 44 295 46 132 45 251
Уйлар 20 838 21 584 21 693 22 109 22 494
Чочколор 51 62 124 65 55
Койлор жана эчкилер 380 107 389 093 389 557 388 555 391 476
Жылкылар 16 751 17 573 18 828 19 395 20 202
үй канаттуулары 155 068 161 192 168 685 167 808 173 625
Ири мүйүздүү малдар 25 199 23 018 23 137 22 337 21 471
Уйлар 12 393 11 304 11 351 11 240 10 902
Чочколор 364 303 195 138 78
Койлор жана эчкилер 151 094 148 553 153 785 157 461 157 167
Жылкылар 8 284 8 113 7 682 7 572 7 567
үй канаттуулары 100 296 95 651 88 582 90 204 85 630
Лицензия Creative Commons

Кыргыз Республикасынын Улуттук статистикалык комитети тарабынан түзүлгөн ачык маалыматтар, Дүйнөлүк 4.0 Creative Commons «Attribution-NonCommercial-ShareAlike» лицензиясы («Атрибуция — Коммерциялык эмес колдонуу — Ошол эле шарттарда») шарттарында басылып чыгат..

КР УСКнын расмий www.stat.kg сайтындагы маалыматтардан негизделди..