Чуй облусу

  2016 2017 2018 2019 2020  
Ири мүйүздүү малдар 278 745 283 506 289 952 299 951 305 861
Уйлар 134 194 133 682 136 806 139 944 143 213
Чочколор 46 422 47 846 47 683 32 442 27 609
Койлор жана эчкилер 648 354 652 150 655 618 663 082 670 284
Жылкылар 64 208 66 850 70 074 74 501 76 653
үй канаттуулары 2 250 682 2 431 039 2 480 455 2 492 934 2 456 568
Ири мүйүздүү малдар 271 283 234 214 217
Уйлар 69 67 72 59 62
Чочколор 5 14 8 2
Койлор жана эчкилер 226 182 178 172 181
Жылкылар 175 171 156 155 156
үй канаттуулары
Ири мүйүздүү малдар 6 275 5 406 5 595 4 788 5 741
Уйлар 2 625 2 305 2 193 1 982 2 423
Чочколор 1 500 1 500 1 500 1 600 1 095
Койлор жана эчкилер 5 481 5 806 4 662 5 999 5 820
Жылкылар 903 907 1 115 856 881
үй канаттуулары 738 023 764 390 876 695 717 007 693 321
Ири мүйүздүү малдар 164 260 163 022 167 500 180 835 177 753
Уйлар 78 143 76 819 78 796 82 949 82 049
Чочколор 25 872 28 002 26 960 16 117 14 661
Койлор жана эчкилер 433 361 434 745 437 795 452 753 447 327
Жылкылар 46 685 48 660 50 640 55 241 56 510
үй канаттуулары 640 966 808 909 815 908 977 079 890 909
Ири мүйүздүү малдар 107 939 114 795 116 623 114 114 122 150
Уйлар 53 357 54 491 55 745 54 954 58 679
Чочколор 19 045 18 330 19 215 14 723 11 853
Койлор жана эчкилер 209 286 211 417 212 983 204 158 216 956
Жылкылар 16 445 17 112 18 163 18 249 19 106
үй канаттуулары 871 693 857 740 787 852 798 848 872 338
Лицензия Creative Commons

Кыргыз Республикасынын Улуттук статистикалык комитети тарабынан түзүлгөн ачык маалыматтар, Дүйнөлүк 4.0 Creative Commons «Attribution-NonCommercial-ShareAlike» лицензиясы («Атрибуция — Коммерциялык эмес колдонуу — Ошол эле шарттарда») шарттарында басылып чыгат..

КР УСКнын расмий www.stat.kg сайтындагы маалыматтардан негизделди..