Бишкек шаары

  2016 2017 2018 2019 2020  
Ири мүйүздүү малдар 676 643 589 550 537
Уйлар 385 361 326 303 269
Чочколор 137 135 117 103 52
Койлор жана эчкилер 3 005 2 991 1 864 2 148 1 693
Жылкылар 236 287 261 269 233
үй канаттуулары 17 800 19 241 18 252 15 582 11 751
Ири мүйүздүү малдар 2 3 2
Уйлар 1 3 2
Чочколор
Койлор жана эчкилер 58 87 51 25 47
Жылкылар 103 107 105 100 99
үй канаттуулары 56 46
Ири мүйүздүү малдар
Уйлар
Чочколор
Койлор жана эчкилер
Жылкылар 13 13 13 13 15
үй канаттуулары
Ири мүйүздүү малдар
Уйлар
Чочколор
Койлор жана эчкилер
Жылкылар
үй канаттуулары
Ири мүйүздүү малдар 674 640 587 550 537
Уйлар 384 358 324 303 269
Чочколор 137 135 117 103 52
Койлор жана эчкилер 2 947 2 904 1 813 2 123 1 646
Жылкылар 120 167 143 156 119
үй канаттуулары 17 744 19 195 18 252 15 582 11 751
Лицензия Creative Commons

Кыргыз Республикасынын Улуттук статистикалык комитети тарабынан түзүлгөн ачык маалыматтар, Дүйнөлүк 4.0 Creative Commons «Attribution-NonCommercial-ShareAlike» лицензиясы («Атрибуция — Коммерциялык эмес колдонуу — Ошол эле шарттарда») шарттарында басылып чыгат..

КР УСКнын расмий www.stat.kg сайтындагы маалыматтардан негизделди..