Карылыгы боюнча пенсия алуучулардын саны (адам)

  2016 2017 2018 2019 2020  
Баткен облусу 36 853 38 130 39 885 41 682 43 393
Жалал-Абад облусу 79 778 82 323 85 143 89 352 93 106
Ысык-Кјл облусу 42 899 44 343 45 672 47 517 49 242
Нарын облусу 38 499 39 360 39 965 41 027 42 034
Ош облусу 90 349 94 383 97 465 101 193 106 303
Талас облусу 19 621 20 219 21 016 22 025 22 597
Ч³й облусу 72 146 74 269 77 338 80 552 83 879
Бишкек шаары 78 804 82 637 85 729 86 870 89 338
Ош шаары 16 811 17 793 18 594 19 546 20 700
Лицензия Creative Commons

Кыргыз Республикасынын Улуттук статистикалык комитети тарабынан түзүлгөн ачык маалыматтар, Дүйнөлүк 4.0 Creative Commons «Attribution-NonCommercial-ShareAlike» лицензиясы («Атрибуция — Коммерциялык эмес колдонуу — Ошол эле шарттарда») шарттарында басылып чыгат..

КР УСКнын расмий www.stat.kg сайтындагы маалыматтардан негизделди..