Пенсияны камсыз кылуунун негизги көрсөткүчтөрү (Пенсия алуучулардын саны - бардыгы жылдын аягында:)

  2018 2019 2020 2021 2022  
1000 калкка туура келген пенсионерлердин саны, адам 109 110 111 112 113
Бир пенсионерге эсептегенде экономикада иштегендердин саны, адамдар 3.4 3.4 3 3.2 3.2
Бир пенсионерге эсептегенде экономикада иштегендердин саны, адамдар
сом 5 760.7 5 960.1 6 101.6 6 412.8 8 114.3
өткөн жылга салыштырмалуу 103.3 103.5 102.4 105.1 126.5
сом 4 283 4 286.7 4 785.4 5 580.4
өткөн жылга салыштырмалуу 97.5 100.1 111.6 116.6 128.6
пенсионердин жашоо минимуму менен 134.5 139 127.5 114.9 113
эсептелген эмгек акынын орточо суммасы менен 35.1 34.6 33 30.1 30.1
Дайындалган ай сайынкы пенсиянын реалдуу суммасы, өткөн жылга салыштырмалуу 101.8 102.2 96.3 93.9 93.9
Лицензия Creative Commons

Кыргыз Республикасынын Улуттук статистикалык комитети тарабынан түзүлгөн ачык маалыматтар, Дүйнөлүк 4.0 Creative Commons «Attribution-NonCommercial-ShareAlike» лицензиясы («Атрибуция — Коммерциялык эмес колдонуу — Ошол эле шарттарда») шарттарында басылып чыгат..

КР УСКнын расмий www.stat.kg сайтындагы маалыматтардан негизделди..