Баткен облусу (тонна)

  2016 2017 2018 2019 2020  
Дан 39 468 40 425.1 37 040 56 154 38 387.2
Чийки пахта 6 6 10 6 6
Тамеки 318 335.5 350 378 384.4
Картошка 24 673 23 536.8 26 994 27 331 24 843.8
Жашылча 55 221 54 280.9 58 116 50 406 45 045
Бакча өсүмдүктөрү 1 632 2 551.5 2 947 3 047 3 056.8
Мөмө жана жемиш 49 310 47 843.5 51 118 55 715 63 144.9
Жүзүм 1 520 2 748.3 2 972 2 968 3 085
Эт (тирүүлөй салмакта) 24 630 23 174.9 24 928 23 254 24 397.7
Сүт 31 133 36 842.3 43 504 63 497 64 542.4
Жумуртка, мин даана 14 047 13 808.7 15 971 15 848 16 187.4
Жүн (физикалык салмактагы) 120 172.5 173 194 196.1
Лицензия Creative Commons

Кыргыз Республикасынын Улуттук статистикалык комитети тарабынан түзүлгөн ачык маалыматтар, Дүйнөлүк 4.0 Creative Commons «Attribution-NonCommercial-ShareAlike» лицензиясы («Атрибуция — Коммерциялык эмес колдонуу — Ошол эле шарттарда») шарттарында басылып чыгат..

КР УСКнын расмий www.stat.kg сайтындагы маалыматтардан негизделди..