Ош облусу

  2016 2017 2018 2019 2020  
Дан 155 572 133 065.2 146 720 151 086 161 218.7
Чийки пахта 19 943 27 252.9 31 997 34 916 30 699
Тамеки 126 133.3 133 126 126.3
Картошка 133 870 130 506.5 126 136 109 316 104 935.2
Жашылча 118 735 123 471.9 142 372 134 016 133 269.5
Бакча өсүмдүктөрү 40 476 52 516.9 54 725 51 999 49 538.9
Мөмө жана жемиш 40 240 40 443.2 40 381 41 959 41 011.4
Жүзүм 2 218 2 569.4 2 602 2 150 2 255.3
Эт (тирүүлөй салмакта) 53 215 59 626.7 63 958 51 032 51 244.1
Сүт 162 940 191 658.8 228 378 220 514 224 503.8
Жумуртка, мин даана 26 218 29 460.3 30 144 43 715 46 341.1
Жүн (физикалык салмактагы) 533 899.7 716 721 722.6
Лицензия Creative Commons

Кыргыз Республикасынын Улуттук статистикалык комитети тарабынан түзүлгөн ачык маалыматтар, Дүйнөлүк 4.0 Creative Commons «Attribution-NonCommercial-ShareAlike» лицензиясы («Атрибуция — Коммерциялык эмес колдонуу — Ошол эле шарттарда») шарттарында басылып чыгат..

КР УСКнын расмий www.stat.kg сайтындагы маалыматтардан негизделди..